vgr

Göteborg Wind Orchestra i Västra Götalandsregionen

Passa på att boka en konsert med Göteborg Wind Orchestra!

Vill ni ha besök av Göteborg Wind Orchestra?

Kontakta oss gärna för en dialog om hur vi kan berika er scen, skola, jubileum, ceremoni eller evenemang med klanger och rytmer framförda av en professionell blåsorkester!

Göran Marcusson
Kontaktperson GWO i
Västra Götaland

goran.marcusson@gwo.se
070-556 65 56