fbpx

om oss

Vänförening

GÖTEBORG WIND ORCHESTRAS VÄNFÖRENING INBJUDER TILL ATT SÖKA VÄSTSVENSKA BLÅSMUSIKSTIPENDIET 2021!

Stipendiet, som är på 10 000 kronor, riktar sig till duktiga och utvecklingsinriktade ungdomar som spelar blås- eller slagverksinstrument. Sökande får vara upp till och med 19 år och bo i Västra Götaland eller Halland. Stipendiaten utses av en jury som består av framstående musiker och erfarna pedagoger från Göteborgsregionens musikliv.  Stipendiet delas ut vid Göteborg Wind Orchestras Vänföreningskonsert 18 december i Betlehemskyrkan i Göteborg.

Ansökan ska vara juryn tillhanda senast den 26 november 2021 och skickas in till: per.graneld@me.com

Ansökan görs genom att skicka en inspelning, gärna film, där du framför mellan fem och tio minuters musik. Det är ett plus om du spelar musik från olika genrer eller stilar. Du skickar din inspelning som bilagor eller länkar i ett mail.

I ansökan ska framgå namn, ålder, adress, e-postadress och telefon. Dessutom vill vi ha ett kort musikaliskt CV, namn på nuvarande lärare och framtidsplaner för ditt musicerande.

Välkommen med din ansökan!

Blåsmusikstipendie

Kontakta Vänföreningen