press

Pressmeddelande 2020-05-15

Stiftelsen Göteborgsmusiken avvecklas och samtliga anställda på Göteborg Wind Orchestra sägs upp från kommande årsskifte

Den 12 maj beslutade styrelsen för Stiftelsen Göteborgsmusiken att säga upp samtliga anställda på Göteborg Wind Orchestra och avveckla stiftelsen efter avslutning av 2020 års verksamhet. Samtidigt fortsätter ett intensivt arbete för att försöka skapa en ny tillräcklig basfinansiering och ett nytt huvudmannaskap så att Västsveriges enda professionella blåsorkester kan leva vidare.

I december 2019 fick Göteborg Wind Orchestra (GWO) beskedet att Göteborgs Stad halverar sitt verksamhetsstöd för 2020. Stadens beslut betydde också att GWO fick knappt 40 % av det stöd som vi sökt. GWO har tillsvidareanställd personal och långa planeringshorisonter. Stadens beslut skapade en akut ekonomisk situation där GWO tvingas ta av eget kapital för att klara 2020 års kostnader. Detta bär dock inte på sikt och det finns inga besked om stödbelopp inför kommande år från staden. Verksamheten är tydligt underfinansierad och trots både ökade egenintäkter och ett antal åtgärder för att sänka kostnaderna är den ekonomiska basen inte tillräcklig. Även stiftelse som organisationsform är olämplig. De två stiftare som är en del av Göteborgs Stad har inte andra kopplingar till verksamheten än att de utser ledamöter i styrelsen.

GWO har sedan starten 1992 haft basfinansiering från staden och landstinget/regionen där båda parterna under ett antal år svarade för finansiering på samma nivå. Under 2020 är stadens verksamhetsstöd i nivån 2 Mkr medan Västra Götalandsregionen svarar för knappt 8 Mkr. Regionen uttalar också att man är beredda att stödja GWO på samma nivå under en flerårsperiod om det sammantaget finns en finansiering som kan bära.

– Det är med stort vemod som vi nu tvingas ta besluten att avveckla Stiftelsen Göteborgsmusiken och säga upp alla anställda säger styrelsens ordförande Stig Fredriksson. Det går inte att driva verksamhet utan en rimlig ekonomisk grund och en rimlig långsiktighet i åtaganden. Samtidigt finns det flera intressenter som nu tillsammans med oss försöker hitta lösningar för att inte tvingas skingra GWO. Det är inga enkla processer men det vore mycket olyckligt om inte goda krafter i konstruktiv samverkan kan hitta lösningar som säkrar framtiden för en högprofessionell orkester som är viktig lokalt och regionalt men även nationellt som ett av fundamenten i musikens infrastruktur.

– Besluten som tagits är nödvändiga men skapar givetvis stor oro bland GWO:s anställda. Vi kommer, i den utsträckning som blir möjligt på grund av Coronapandemin, att spela ett antal produktioner i höst och planerar att avsluta säsongen med våra traditionella och mycket uppskattade julkonserter i Domkyrkan i december säger orkesterns VD Kristian Jörgensen. Inställda konserter på grund av pandemin gör att vi förlorar en hel del intäkter men det är inte det som gjort att styrelsens nu tvingats ta de drastiska besluten utan det är det faktum att grundfinansieringen nu är otillräcklig och vi saknar besked från Göteborgs Stad om framtida stöd.

För ytterligare information:
Styrelsens ordförande Stig Fredriksson; tel 076-193 96 62 
VD Kristian Jörgensen; tel 070-656 08 57.