kontakt

Nyhetsbrev

GDPR OCH PERSONUPPGIFTER

Så här hanterar Göteborg Wind Orchestra dina personuppgifter:

 

Allmänt
Göteborg Wind Orchestra (GWO) kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Detta kan vara i samband med att du köpt något av oss eller registrerat dig för nyhetsbrev eller utskick av säsongsprogram. GWO behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen Läs mer på Datainspektionens hemsida samt annan tillämplig lagstiftning.

 

Hur har vi fått in dina personuppgifter
I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev eller skicka säsongsprogram till dig. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats vänligen kontakta personuppgiftsansvarig hos GWO.

 

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person.

 

Vad innebär behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra eller gallra.

 

Personuppgiftsansvarig
Det är styrelsen i Göteborg Wind Orchestra som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige hos GWO. Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

 

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Endast administrativ personal anställda hos GWO tar del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter som t ex hantering av utskick i form av bland annat nyhetsbrev och säsongsprogram.

 

Tredje part eller tredje land
Dina personuppgifter lämnas ej vidare till vare sig tredje part eller tredje land.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas av GWO under den tid du har ett användarkonto hos vår biljettleverantör Tix samt under den tid du själv väljer att motta vårt nyhetsbrev samt utskick av säsongsprogram. Har du sökt jobb hos oss sparas dina uppgifter i upp till 24 månader.

 

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

− Begära tillgång till dina personuppgifter

− Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter

− Invända mot behandling av dina personuppgifter

− Begära dataportabilitet

− När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.

− Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

 

Utskick av säsongsprogram
GWO lagrar de uppgifter ni lämnar ovan i en databas som sedan används för utskick av vårt säsongsprogram. Om ni vill avsluta prenumerationen på säsongsprogram skickar ni e-post till mail@gwo.se med ert namn och adress så raderas alla uppgifter och inga fler utskick görs. 

 

Utskick av nyhetsbrev
GWO lagrar den e-postadress ni lämnar i en databas som sedan används för utskick av nyhetsbrev ca 12 gånger per år. Längst ned i nyhetsbrevet kan ni när som helst säga upp prenumerationen genom att trycka på länken ”avsluta prenumerationen” och då raderas er e-postadress och inga fler utskick erhålls.

GWO använder tjänsten MailerLite att administrera våra nyhetsbrev och marknadsföring. MailerLite använder säkra industristandarder för datalagring som hjälper till att administrera och förbättra våra nyhetsbrev.
MailerLite’s integritetspolicy finns tillgänglig här: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.
Du kan när som helst säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet genom att klicka på länken ”avsluta prenumerationen” längst ned i varje nyhetsbrev.

 

 

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig hos GWO är Kristian Jörgensen som är anställd vid Blåsmusik i Väst Ekonomisk Förening.

E-post: kristian.jorgensen@gwo.se

 

Kontaktuppgifter
Tel: 031-757 09 90
E-post: mail@gwo.se
Hemsida: www.gwo.se