barn & skola

Nyhetsbrev skola

Denna beställning gäller endast utskick om skolkonserter med Göteborg Wind Orchestra. Du kommer att få e-post där du bekräftar din prenumeration innan den aktiveras. Utskicken skickas 2-4 gånger per år.

Personuppgiftspolicy och hur vi hanterar lagrade uppgifter

Göteborg Wind Orchestra (GWO) lagrar den e-postadress ni lämnar i en databas som sedan används för utskick av nyhetsbrev för skolkonserter ca 2-3 gånger per år. Längst ned i nyhetsbrevet kan ni när som helst säga upp prenumerationen genom att trycka på länken ”avsluta prenumeration” och då raderas er e-postadress och inga fler utskick erhålls.

GWO lämnar aldrig lagrad information till andra företag eller organisationer.

Den registrerade har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om henne eller honom. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Personuppgiftsansvarig hos Göteborg Wind Orchestra är Kristian Jörgensen som är anställd vid Blåsmusik i Väst Ekonomisk Förening.
E-post: kristian.jorgensen@gwo.se

Org nr: 857206-7133