OM OSS

Nätverket för professionell blåsmusik

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige, där de nio största professionella blåsensemblerna ingår, bildades på initiativ av Kungl. Musikaliska Akademien 2016 i syfte att genom samarbete stärka blåsmusiken som konstform och lyfta dess roll i kulturlivets ekosystem.

Idag ser vi att den professionella blåsmusiken på flera håll är hotad och att den svenska tillväxten av unga, professionella musiker inom flera blåsinstrumentgrupper är svag och inte internationellt konkurrenskraftig.

Blåsmusiknätverket vill därför:

• värna existerande blåsensembler, såväl professionella som amatörer
• öka insikterna om/intresset för den professionella blåsmusiken och dess villkor
• aktivt bidra till återväxten av professionella musiker
• utveckla gemensamma konkreta samarbeten
• formulera strategier för blåsmusikens överlevnad och utveckling i Sverige

I Blåsmusiknätverket ingår:

Kungl. Musikaliska Akademien
Blåsarsymfonikerna
Bohuslän Big Band
GotlandsMusiken
Göteborg Wind Orchestra
Norrbotten Big Band
Östgötamusiken
Försvarsmusiken:
Arméns Musikkår
Marinens Musikkår
Livgardets Dragonmusikkår