hyr kronhuset

Historia

Foto: Hans Wretling

Kronhuskvarteret i Västra Nordstaden, nära Gustav Adolfs Torg, utgör en unik historisk miljö mitt i centrala Göteborg. Kronhuset har en alldeles speciell egen historia att berätta, såsom Göteborgs äldsta profana byggnad, färdigställd 1654. Bara några medeltida kyrkor är äldre. Kronhuset byggdes som tyghus för militären, dvs som lager för kanoner, fordon, uniformer, spannmål och annan nödvändig krigsmateriel. År 1660 sammankallade Karl X Gustav riksdagen i Göteborg och Kronhuset fick då fungera som rikssal. Bottenvåningen hade inretts med bänkar klädda i svart tyg. Karl X Gustav kom från sina fälttåg i Danmark och hamnade i ett Göteborg drabbat av influensa.

Olyckligt nog dog den 38-årige kungen hastigt i lunginflammation på Residenset och därmed blev Kronhusets rikssal den plats där hans son, endast 4 år gammal, utropades till kung Karl XI. Mellan åren 1680-1898 tjänstgjorde Kronhuset som gudstjänstlokal för beväringar, som var ett vanligt inslag i Göteborgs gatuliv. Efter en restaurering på 1950-talet användes huset fram till 1996 som stadshistoriskt museum.

År 1998 flyttade GöteborgsMusiken, sedermera Göteborg Wind Orchestra in, och huset är sedan dess orkesterns hemvist. Under 2008 byggdes huset om och återställdes delvis som det såg ut på 1750-talet. Det innebar bland annat att andra våningen blev till en vacker publikfoajé, Foajé Karl XI. Göteborg Wind Orchestra har levandegjort Kronhuset till ett hus där alla uttryck och konstformer ges utrymme.