fbpx

Nätverket för professionell blåsmusik

 

Göteborg Wind Orchestra är en del av nätverket för professionell blåsmusik i Sverige, där de nio största professionella blåsensemblerna ingår. Nätverket bildades på initiativ av Kungl. Musikaliska Akademien 2016 i syfte att genom samarbete stärka blåsmusiken som konstform och lyfta dess roll i kulturlivets ekosystem.

VI LÄNGTAR EFTER ATT FÅ SPELA FÖR ER

Vi uppdaterar regelbundet vår hemsida och Facebook om framtiden för Göteborg Wind Orchestra. Vi hoppas att inom en snar framtid kunna presentera konserter som vi kommer att sända digitalt. 

 

VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORG WIND ORCHESTRA

Vi är Västsveriges livs levande professionella blåsorkester som ger nära konsertupplevelser i hela Västra Götaland

 

Nu vet vi vilka förutsättningar som gäller 2021 – men inte mera…

GWO har ett tydligt och långsiktigt stöd från Västra Götalandsregionen. Nu har även kulturnämnden i Göteborgs Stad fattat sina beslut. I november beslutade först kommunfullmäktige att flytta GWO till den stödform som heter riktat stöd för att ”säkerställa ett långsiktigt stöd till verksamheten”. Den 14 december beslutade sedan stadens kulturnämnd att GWO får 1,5 mkr i stöd och dessutom ett förstärkningsstöd på 2 mkr; d v s totalt 3,5 mkr. Beslutet innebär också att stödet är ettårigt för 2021. Ansökan om stöd var att det skulle vara treårigt och på nivån 6,5 mkr. Vår sammanfattande slutsats är att stödnivån är alldeles för låg och vi vet heller inget alls om långsiktigheten i stadens stöd. Beskeden vi fått är att besluten om 2022 kommer att tas i december 2021. Med sådana förutsättningar går det inte att bygga en stabil verksamhet med tillsvidareanställd personal och med långsiktig planering av produktioner, gästande dirigenter och solister etc.

Som vi tidigare informerat om så är alla musiker och även övrig personal på GWO uppsagda. Det låga stödet från staden gör det inte möjligt med den sömlösa övergång för verksamhet och personal som vi önskat och förberett. Detta betyder att ett antal musiker börjar året i arbetslöshet och först efter en tid kan anställas igen. De medel och personer som finns i verksamheten direkt från årsskiftet gör det dock möjligt att förbereda och successivt bygga upp ensemblekapacitet för att så småningom under året kunna verka som det GWO publiken känner. Givetvis styrs vad vi kan göra under årets början även av restriktionerna på grund av pandemin.

Vi arbetar för att kunna erbjuda vår publik på nya högkvalitativa musikupplevelser utifrån de nu givna förutsättningarna. Samtidigt är det ekonomiska läget fortsatt mycket utsatt och vi kan inte planera något långsiktigt som sträcker sig bortom 2021. Alla anställs enbart fram till årets slut och vi kan inte dra på oss kostnader för t ex hemvist för repetitioner och konserter, större produktioner, kontraktering av samarbetsparter etc mer än fram till årets slut. Sådana förutsättningar är oacceptabla och står som vi ser det i strid mot beslutet i Göteborgs kommunfullmäktige att ”säkerställa ett långsiktigt stöd”.

Vi vill rikta ett mycket varmt tack för allt stöd vi mött och möter för Västsveriges enda professionella blåsorkester. Vi behöver det även i den fortsatta kampen för vår överlevnad och utveckling. Vi är övertygade om att GWO är en viktig del av ett levande musikliv både lokalt, regionalt och nationellt.

Med önskan om en god jul och ett gott nytt år med förhoppningar om ett 2021 där vi åter får möta publiken!

Hälsningar från era vänner vid Göteborg Wind Orchestra

#räddagwo

Uppdateringar kring Covid-19 och dess inverkan på GWO:s arrangemang kommer löpande att anslås på vår hemsida:
https://www.gwo.se/corona

GÖTEBORG WIND ORCHESTRA PÅ FACEBOOK

Beställ nyhetsbrev

Beställ säsongsprogram

Göteborg Wind Orchestra

LEVANDE MUSIK

 

Köp biljetter
X